Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bemowo > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2007-12-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Jacek Stelmaszczyk, admin.dbfobem@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (0-22) 27 70 999. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl.  

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy mieści się przy ul. Rzędzińskiej 3 w Warszawie (01-368).

Dojście do budynku ul. Człuchowską od ul. Powstańców Śląskich. Ulica Rzędzińska jest ulicą jednokierunkową odchodzącą w lewo od ul. Człuchowskiej.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu ulic Człuchowskiej i Powstańców Śląskich - HALA WOLA- autobus 112,129,189,190 , tramwaj 10,13,26,27 oraz przy ulicy Strąkowej – BATALIONU MIOTŁA – autobus 129.

Do budynku nie przynależy parking. Możliwość zaparkowania auta wzdłuż ulicy Rzędzińskiej.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku DBFO jest oznakowane, znajduje się na frontowej ścianie budynku od strony ul. Rzędzińskiej. Na teren posesji prowadzi furtka, a do budynku jest jedno wejście, drzwi przeszklone, jednoskrzydłowe. W drzwiach mały próg. Dojście piesze jest równe, bez schodów oraz nachyleń.

Po wejściu, na parterze znajduj się stanowisko ochrony, a po prawej stronie na ścianie usytuowana jest tablica informacyjna.

Budynek DBFO jest czterokondygnacyjny, bez windy. Na pietra prowadzą schody.

Toalety znajdują się na każdym piętrze. Na parterze, od razu po wejściu do budynku, kierując się na lewo usytuowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Brak jest również tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


 
 
Wprowadził BZMW/ext.jstelmaszczyk 17-09-2020
Aktualizujący Stelmaszczyk Jacek (Dzielnica Bemowo) 10-10-2022
Zatwierdzający Tkaczyk Aneta (DBFO Bemowo) 10-10-2022
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-10-2022
Liczba odwiedzin: 686