Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Bemowo > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA      

 

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bemowo m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Bemowo m. st. Warszawy.

 

Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych,
w szczególności:

     1.   opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów

           planów finansowych oraz ich zmian,

      2.  prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,

      3.  organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników

           zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych

      4.  ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

      5.  prowadzenie n podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących

           zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

      6.  prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego,

      7.  obsługa finansowo – księgowa rachunków dochodów własnych,

      8.  prowadzenie obsługi rachunków bankowych,

      9.  koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych,

     10.  sporządzanie sprawozdań finansowych,

     11.  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo- księgowej, w tym dowodów

       księgowych,

  2. Do zadań Biura należą ponadto:

      1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu załącznika

          dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st Warszawy w zakresie zadań oświatowych,

      2. prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej,

      3. prowadzenie instruktażu dla pracowników obsługiwanych jednostek w zakresie zadań

         statutowych Biura,

      4. prowadzenie kasy

      5. zapewnienie obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych , w tym w zakresie

          zastępstwa procesowego przed sądami,

      6. obsługa finansowa kasy zapomogowo- pożyczkowej,

      7. przygotowywanie i obsługa przetargów z zakresu zamówień publicznych udzielanych

          przez szkoły in placówki oświatowe, a także w uzasadnionych przypadkach, na

         wniosek burmistrza dzielnicy, przygotowywanie , prowadzenie i obsługa zbiorczych

         przetargów obejmujących zakupy dla więcej niż jednej szkoły lub placówki oświatowej,

     8. ewidencjonowanie operacji gospodarczych szkół i placówek oświatowych w

         Centralnym Rejestrze Umów stosowanym w m.st Warszawa,

     9. obsługa finansowo – księgowa projektów i programów realizowanych przez szkoły i

         placówki oświatowe, które są finansowane lub współfinansowane ze środków

         zewnętrznych , w tym w szczególności środków z Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ,

         że dotyczy to projektów i programów, których obsługa nie może zostać powierzona

         Biuru,

 10 .  koordynowanie działań związanych z wdrożeniem i stosowaniem elektronicznego   

         obiegu dokumentów finansowo – księgowych pomiędzy Biurem a obsługiwanymi

         szkołami i placówkami oświatowymi,

 11.   prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących systemu informacji oświatowej w

        zakresie wskazanym przez burmistrza dzielnicy lub dyrektora biura Urzędu m.st.

       Warszawy nadzorującego zadania w obszarze edukacji,

 

 
 
Wprowadził Marek Zalewski 02-06-2011
Aktualizujący Marek Zalewski 03-12-2013
Zatwierdzający Tkaczyk Aneta 03-12-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2013
Liczba odwiedzin: 1485
Rejestr zmian